News Details

Ubaguzi Wa CCM Na Serikali Yake Katika Maendeleo

#MariaSpaces  #WenyeNchiWananchi #KatibaMpya #ChangeTanzania 

Serikali ya CCM imekua ikibagua wananchi wake katika maendeleo. Kwa awamu hii tumeshuhudia wamasai Loliondo na Ngorongoro wakibaguliwa kwa Serikali kutoa kipaumbele kwa wawekezaji wa nje. Serikali imepora wamasai ardhi yao ambayo ni rasilimali muhimu katika kujiendeleza kiuchumi kwani mbali na malazi ardhi hutumika kwenye kufuga mifugo yao, ufugaji ikiwa ni shughuli yao kuu ya kiuchumi. Hii si tofauti kwa wakulima pia kwani na wao wamepitia madhira makubwa ya kunyanganywa ardhi zao. Ardhi za wafugaji na wakulima kuporwa na kugaiwa kwa wawekezaji imechangia uendelezaji wa migogoro kati ya wafugaji na wakulima wakigombania maeneo yaliyobaki kuendeleza shughuli zao za kiuchumi.

 Serikali imeshindwa kutengeneza ajira kwa wananchi kwa miongo kipindi kirefu sasa lakini leo wabunge ambao hawalipi kodi wanapeleka muswada kutaka sheria itungwe ili kuhakikisha wake au waume wa viongozi wakuu wa nchi wanaendelea kufaidi hata baada ya wenza wao kuondoka madarakani na duniani. Walipwe. Jambo hili limeshangaza wengi ikiwa bado kuna watanzania ambao wanalilia huduma za msingi za kijamii kama maji, umeme na huduma za afya. Hali ni mbaya zaidi kwenye huduma za mbovu za afya ambazo zimepelekea vifo vya mama na watoto wakati wa kujifungua kuzidi kuongezeka. Kipindi cha rais mstaafu hayati John Magufuli nchi yetu ilishuhudia ubaguzi wa kikanda kwenye uongozi wake. Uongozi wake uliweka kipaumbele kwa viongozi wa kanda ya ziwa jambo ambalo si sawa katika nchi ya kidemokrasia. 

 

Hii imeonyesha wazi kuwa kipaumbele cha serikali si kuendeleza na kuboresha maisha ya wananchi wake bali maisha ya viongozi waliopo madarakani. Haya yote yanamea kutokana na mfumo uliopo. Kama wananchi, inabidi tujitokeze kwa wingi kwenye harakati za kuleta mabadiliko ikiwemo maanadamano yanayoendelea nchini ili kutaka mabadiliko. 

#ChangeTanzania  #WenyeNchiWananchi  #MariaSpaces ENGLISH VERSION

The CCM government has been discriminating against its citizens in development. For this phase, we have witnessed the Maasai people of Loliondo and Ngorongoro being discriminated against by the Government giving priority to foreign investors at their development expense. The government has robbed the Maasai of their land, which is an important resource for development, as apart from land providing them with shelter, land is used to practice livestock, farming which is their main economic activity. This is no different for the farmers as well as they too have experienced the consequences of having their land confiscated.

 

The land of herders and farmers being looted and given to investors has contributed to the unending series of conflicts between herders and farmers fighting for the remaining areas to undertake their economic activities. For a while now, the government has failed to create jobs for the people, but today the members of parliament who do not pay taxes are suggesting a bill asking for a law to be made to ensure that the wives or husbands of the country's top leaders be paid even after their partners leave their positions of power or pass away. This has surprised many as there are still Tanzanians who are struggling due to lack of basic social services such as water, electricity and health services. The situation is worse when it comes to the poor health services which has in turn led to increased maternal and child deaths during childbirth. During the period of the late retired president John Magufuli, our country witnessed regional discrimination during his leadership.as his leadership gave priority to giving away top leadership positions to people from the lake regions, something that is not right especially in a democratic country.

 

With all the discrimination going on by the government against its very own people, it has shown that the government's priority is not to develop and improve the lives of its citizens but the lives of those in power. All of this stems from the existing system and in order for changes to be made we have to get rid of the system. This is only possible through a new constitution that will restructure the system and put in place mechanisms for accountability. Thus, as citizens, we have to show up in large numbers in the movement to bring about change, including the ongoing protests in the country aiming at demanding for change.

#ChangeTanzania   #WenyeNchiWananchi  #MariaSpaces

3 Comment

 • ZVjpXsRmuzkFIKBC
  April 29, 2024

  XjQzxqrCaonkwOZ

 • ZVjpXsRmuzkFIKBC
  April 29, 2024

  XjQzxqrCaonkwOZ

 • ZVjpXsRmuzkFIKBC
  April 29, 2024

  XjQzxqrCaonkwOZ

Leave a Comment