Events

Nchi ya wananchi na tunataka kurudisha mamlaka halisi kwa wananchi

Katiba ya Tanzania, 1977, kifungu cha 11 kinasema, “Kila mtu ana haki ya kupata elimu na kwamba Serikali itaweka maagizo ili kuhakikisha kuwa watu wote wanapata fursa sawa katika hatua zote za e...

READ MORE ATTEND THIS EVENT