Nchi ya wananchi na tunataka kurudisha mamlaka halisi kwa wananchi

Description

Katiba ya Tanzania, 1977, kifungu cha 11 kinasema, “Kila mtu ana haki ya kupata elimu na kwamba Serikali itaweka maagizo ili kuhakikisha kuwa watu wote wanapata fursa sawa katika hatua zote za elimu”. Katiba ya Tanzania, 1977, kifungu cha 11 kinasema, “Kila mtu ana haki ya kup...


Attend this Event

Welcome.. We will be happy to be with you in this event. Please feel free to fill the form aside for your reservation. Thanks much.

Register to attend

To attend this event you must be a registered member of the Inclusive Development for Citizens Clubs. If not, Please Click register button and you will be redirected to register page.


Not a Member..?

If you are not a member, click the link below to be registered..

BECOME A MEMBER