Tozonia – Tumefikaje na Tunatokaje hapa?

Overview

TOZONIA – TUMEFIKAJE NA TUNATOKAJE HAPA?

MariaSpaces  #WenyeNchiWananchi  #KatibaMpya 

Wananchi wamepaza sauti zao juu ya tozo ( #KataaTozo ) ambazo zimekua zikipitishwa na serikali bila ya kushirikisha maoni ya wananchi. Katika kipindi hiki cha mfumuko wa bei ambayo kwa kiasi kikubwa imechangiwa na vita kati ya Ukraine na Urusi, Serikali ya Tanzania imeshindwa kutengeneza njia mbadala za kuhakikisha inakusanya kodi bila ya kuumiza wananchi lakini imekua ikiweka tozo kila kukicha. Hivi karibuni kumekuwa na tozo kwenye mafuta ya petrol, dizeli na mafuta ya taa iliongezeka pia kwa karibu shilingi 100 kwa lita, tozo kwenye mita za umeme Lipa Umeme Kadiri Unavyotumia (LUKU) na tozo ya miamala inayofanyika kwenye mitandao yote ya simu. Tozo za kwenye miamala ya simu imepunguza matumizi ya kutuma pesa kwa mitandao ya simu na kupelekea hasara kwenye mashirika ya simu lakini pia kwa wananchi wenye kipato cha chini ambao hutumia  huduma hii kuendesha biashara zao kuruhusu akiba, kuongeza tija ya biashara, kuchochea na kuongeza ajira na kukuza uchumi.  Kwa serikali yoyote makini ili iweze kukusanya kodi ni lazima iwekeze kwenye miundombinu, rasilimali watu nk. lakini sivyo inavyofanya serikali yetu. Tozo zinapelekea kutengwa kwa watu wa kipato cha chini kutoka kwenye ushirikishwaji wa kiuchumi. Wananchi wamesema kuwa tumefika hapa tulipo sababu watu walioshika nyadhifa muhimu za serikali yetu hawana ueledi wa kutosha kutumikia nyadhifa hizo. Hatuna viongozi wa wananchi bali viongozi wanaotumikia matakwa yao wenyewe. 

#ChangeTanzania 

ENGLISH VERSION

Citizens have raised their voices on the charges that have been imposed by the government without involving the opinions of the citizens. Amidst the economic inflation, which is largely caused by the war between Ukraine and Russia, the Tanzanian government has failed to develop alternative ways to ensure that it collects taxes without hurting the citizens, but it has been imposing several tax charges. Recently the government has increased charges on petrol, diesel and kerosene which has also increased by almost 100 shillings per litre, charges on electricity meters – Pay Electricity As You Use (LUKU) and a charge on mobile money transactions imposed on all mobile networks. Charges on mobile money transactions have reduced money transactions and led to losses for mobile companies but also a setback for low-income citizens who use this service to run their businesses to allow savings, increase business productivity, stimulate and increase employment. For any serious government to be able to collect taxes, it must invest in infrastructure, human resources, etc. but that is not the case in our country. The increased burden of tax charges will lead to the exclusion of low-income people from financial inclusion. Citizens agreed that we have reached where we are now because the people who hold important positions in our government do not have the needed experience to serve those positions. We do not have leaders of the people but leaders who serve their own desires.

#ChangeTanzania Leave a Reply