Harakati Tanzania na Mikataba Ya Kimataifa.

OVERVIEW  

https://twitter.com/i/spaces/1ZkKzbXWdmaKv

#MariaSpaces  #WenyeNchiWananchi  #KatibaMpya #ChangeTanzania 

Tanzania ina mikataba mingi ya kitaifa hasa inayolinda haki za binadamu ambayo hatutekelezwi ipasavyo. Mikataba mingi kama taifa tukiwa tumesign wakati wa raisi wastaafu Mkapa na Kikwete. Nchi nyingi za dunia ya tatu ikiwemo Tanzania hazina utayari wa kisiasa ikija katika kutekeleza makubaliano mbalimbali ya mikataba ya kimataifa kwani zinasaini mikataba hii lakini haziendi mbelezaidi kufanya makubaliano haya yawe sehemu ya sheria za nchi, swala ambalo limepelekea ugumu wa mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa kufuatilia utekelezaji wake. Tanzania kama nchi ya amani lakini imeshindwa kusaini  mkatabawa kitaifa dhidi ya mateso. Wananchi wameshauri njia tofauti ya kuifanya serikali ifuate mikataba hiyo. Baadhi ya njia ni pamoja na kuelimisha wananchi juu ya haki zao ili wajue hatua za kuchukua pale ambapo wanaona haki haitendeki au uonevu unafanyika. Njie nyingine zilizopendekezwa ni matumizi ya maandamano yasiyo ya fujo pamoja na kushirikiana na mawakili kuandika barua kwenda Umoja wa Mataifa kama njia ya kuwataka waishuruti serikali ifuate makubaliano ya kwenye mikataba hiyo.

#ChangeTanzania  #MariaSpaces  

ENGLISH VERSION

Tanzania has signed several international treaties and agreements especially those that protect human rights, which are not faithfully followed nor implemented. Many of these agreements were also signed during the reign of the retired presidents Mkapa and Kikwete. Many countries of the third world, including Tanzania, do not have the political readiness when it comes to ratifying various international agreements as they sign these agreements but do not go further to make these agreements part of the country’s laws, an issue that has led to the difficulty of international organizations such as the United Nations to monitor and enforce their implementation. Tanzania as a country of peace but has failed to sign the Convention against Torture. Citizens have suggested different ways to make the government follow through on these agreements. One of the ways includes educating citizens about their rights and responsibilities so that they know what steps to take when they see that justice is not being done or oppression is taking place. Other suggested ways are the use of non-aggressive demonstrations as well as collaborating with lawyers to write letters to the United Nations as a way to ask them to force the government to follow the agreement in the agreements. 

 #ChangeTanzania  #MariaSpaces Leave a Reply