Barua ya Umoja wa Mataifa kuhusu Ukatili wakati wa  kuhamishwa kwa Maasai Ngorongoro.

Kamati ya Kutokomeza Ubaguzi  iliandika barua 28 Aprili, 2023 ya Umoja wa Mataifa Wa Haki Za Binadamu umeujulisha Umoja wa mataifa kuwa Kamati ilizingatia habari ilizilizopokelewa juu  ya onyo lake kuhusu  utaratibu wa hatua za dharura, unaohusiana na hali ya Maasai na wazawa katika maeneo ya Ngorongoro na Loliondo nchini Tanzania. 

Kulingana na maelezo yaliyopokelewa ni kwamba Jamii za Maasai imeendelea kunyanyasika kutokana na kutolewa katika maeneo yao ambao ni mpango ya Serikali ya kupanua utalii i na maeneo ya hifadhi uwindaji wa wanyama pori  kaskazini mwa Tanzania ambao unasababisha kulazimishwa Uhamisho wa Wamasai wapatao 150,000 kutoka katika ardhi zao za jadi katika Hifadhi ya Ngorongoro (NCA) na Loliondo. Mpango huo wa serikali ya Tanzania umefanyika bila kuhusisha maoni  ya wakazi husika yaani Maasai na kupanga namna watakavyokubaliana juu ya eneo lao hilo ambalo linachukuliwa na serikali licha ya kuwa sheria bado zinawalinda Maasai hao.

Kitendo hicho kimepelekea uvunjifu wa amani, kuondolewa kwa Maasai katika maeneo yao na mamlaka za Polisi wa eneo la Ngorongoro   kwa nguvu, kupewa vitisho, kuwekwa kizuizini kiholela na kutendewa kinyama wanapoandamana kulinda ardhi zao za kimila dhidi ya vitendo hivyo katika maeneo ya Ngorongoro na Loliondo. Maasai pia wamekuwa ni waathirika wa kubaguliwa kwa matamshi ya kibaguzi kimuonekano , ikiwa ni pamoja na kijamii, vyombo vya habari, watendaji wasio wa Serikali, baadhi ya mamlaka za umma za Serikali na chama tawala.

Kwa kuzingatia hayo hapo juu, Kamati inaomba upande wa mkoa  kusitisha mara moja mipango ya kuhamishwa na kufukuzwa kwa nguvu kwa jamii za Kimasai kutoka kwa jadi zao ardhi Loliondo na Hifadhi ya Ngorongoro, na kusisitiza  nia ya Kamati ya kuendelea kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nia ya kuhakikisha utekelezaji wa Mkataba huo unatekelezwa kwa ufanisi kwa maslahi mapana ya jamii ya Maasai.

#ChangeTanzania #WenyeNchiWananchiLeave a Reply